We-On: Be The Shield

Tác giả:
Lee Soon-Ki
Lee Soon-Ki
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Biệt đội những người có siêu năng lực và sức mạnh cùng với tổng đà chủ dpmanga.net bảo vệ thế giới thoát khỏi những quái vật đến từ một vùng trời hư cấu!

Danh sách chương

Tổng cộng 6 chương

We-On: Be The Shield We-On: Be The Shield tiếng việt đọc truyện tranhWe-On: Be The Shield truyện We-On: Be The Shield