Vương Bài Thần Y

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Nhân thân thể tàn khuyết từ tiểu bị gia tộc vứt bỏ, lại ở mười tám năm sau, lấy thần y chi danh, vương giả trở về! một cái bệnh viện lâm thời công, bằng một đôi diệu thủ từng bước trở thành y học giới truyền kỳ! một cái xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật, dựa một khang nhiệt huyết trở thành nhân thế gian kiêu vương!

Danh sách chương

Tổng cộng 68 chương

Vương Bài Thần Y Vương Bài Thần Y tiếng việt đọc truyện tranhVương Bài Thần Y truyện Vương Bài Thần Y