Võ Động Càn Khôn

Tác giả:
Thiên Tằm Thổ Đậu
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn!   Phân Biệt Đẳng Cấp   Thối Thể – Địa Nguyên Cảnh – Thiên Nguyên Cảnh – Nguyên Đan Cảnh – Tạo Khí Cảnh – Tạo Hình Cảnh – Tạo Hóa Cảnh – Niết Bàn Cảnh – Sinh Huyền Cảnh – Tử Huyền Cảnh – Chuyển Luân Cảnh – Luân Hồi Cảnh – Tổ Cảnh

Danh sách chương

Tổng cộng 127 chương

Võ Động Càn Khôn Võ Động Càn Khôn tiếng việt đọc truyện tranhVõ Động Càn Khôn truyện Võ Động Càn Khôn