Tuyệt Phẩm Y Thánh

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Hắn là có được thiên nhãn thần thông y đạo cao thủ, hắn vẫn là thế giới ngầm nhất lưu binh vương, thế nhưng là hắn lại...... Cưới cái cực phẩm tùy hứng lão bà, lại nhìn binh vương ứng đối ra sao.........

Danh sách chương

Tổng cộng 153 chương

Tuyệt Phẩm Y Thánh Tuyệt Phẩm Y Thánh tiếng việt đọc truyện tranhTuyệt Phẩm Y Thánh truyện Tuyệt Phẩm Y Thánh