Tứ Đại Danh Bổ

Tác giả:
Tư Đồ Kiếm Kiều
Tư Đồ Kiếm Kiều
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...

Danh sách chương

Tổng cộng 312 chương

Tứ Đại Danh Bổ Tứ Đại Danh Bổ tiếng việt đọc truyện tranhTứ Đại Danh Bổ truyện Tứ Đại Danh Bổ