Truyền Võ Lục Hợp Bang

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Bao gồm các ngoại truyện của bộ Truyền Võ1. Vượn trắng ở Hạc Bạn Sơn2. Võ nhân lang thang Văn Tàm khi còn chưa trở thành trấn thủ Tân Châu.3. Văn Tàm sáng lập Lục Hợp Bang trấn thủ Tân Châu.4. Lục Hợp Bang giải quyết tai họa của quỷ.

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Truyền Võ Lục Hợp Bang Truyền Võ Lục Hợp Bang tiếng việt đọc truyện tranhTruyền Võ Lục Hợp Bang truyện Truyền Võ Lục Hợp Bang