Tribe-X

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Cuộc chiến của những kẻ siêu năng lực, nếu yêu thích Blade Notes thì không thể bỏ qua bộ truyện này!

Danh sách chương

Tổng cộng 24 chương

Tribe-X Tribe-X tiếng việt đọc truyện tranhTribe-X truyện Tribe-X