Tomodachi Gokko

Tên khác:
Play At Friendship
Tác giả:
Yamada Daisy
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Main nữ mới chuyển đến một trường với truyền thống tôn vinh tình bạn và phản ứng của ẻm khi biết chuyện là "LOL" p/s: Nói trước là không có main nam nha!

Danh sách chương

Tổng cộng 7 chương

Tomodachi Gokko Tomodachi Gokko tiếng việt đọc truyện tranhTomodachi Gokko truyện Tomodachi Gokko Play At Friendship