Tối Cường Thăng Cấp

Tác giả:
Thủ Duyệt
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!

Danh sách chương

Tổng cộng 188 chương

Tối Cường Thăng Cấp Tối Cường Thăng Cấp tiếng việt đọc truyện tranhTối Cường Thăng Cấp truyện Tối Cường Thăng Cấp