Tinh Hải Mê Long

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Khi còn là đời thứ 2 của hắc bang, phóng túng ngang ngạnh, lấy tiền bạc để nuôi thú cưng, khi trong trứng đã là một tiểu công thần, nhân lúc thiếu gia lơ đãng đã nở ra nuôi mộng trở thành đế vương hống hách.

Danh sách chương

Tổng cộng 93 chương

Tinh Hải Mê Long Tinh Hải Mê Long tiếng việt đọc truyện tranhTinh Hải Mê Long truyện Tinh Hải Mê Long