Thời Niên Thiếu Của Black Jack

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Năm 1968, sinh viên khoa Y Dược phản đối đòi bãi bỏ chế độ thực tập bác sĩ khắc nghiệt, mở đầu cho cuộc vận động học sinh ở Nhật. Trong bối cảnh các cuộc vận động và tình hình của các trường Y Dược như vậy tác phẩm BÁC SĨ QUÁI DỊ đã khắc họa hình ảnh một sinh viên Y khoa với những kỳ tích trong nghề nghiệp.

Danh sách chương

Tổng cộng 63 chương

Thời Niên Thiếu Của Black Jack Thời Niên Thiếu Của Black Jack tiếng việt đọc truyện tranhThời Niên Thiếu Của Black Jack truyện Thời Niên Thiếu Của Black Jack