Thời Gian Chi Ngoại

Tác giả:
Trùng Trùng Gia Gia
Trùng Trùng Gia Gia
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Thủy Tích là một cô gái 14 tuổi nhút nhát, luôn có thứ gì đó vẫy gọi cô. Sinh sinh nhật của mình, một nam nhân tóc bạc xuất hiện, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Đại dương sâu thẳm đang vẫy gọi cô. P/S: Tác giả bộ này đồng thời là tác giả của bộ "Sơn Thần và Tiểu Táo" nhé.

Danh sách chương

Tổng cộng 29 chương

Thời Gian Chi Ngoại Thời Gian Chi Ngoại tiếng việt đọc truyện tranhThời Gian Chi Ngoại truyện Thời Gian Chi Ngoại