The Executed Sage Is Reincarnated As A Lich And Starts An All-Out War

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Nhà hiền nhân Dwight, cùng với Nữ anh hùng Claire đã đánh bại được quỷ vương. Nhưng họ bị vu oan sẽ trở thành những quỷ vương kế tiếp, và cả hai đều đã bị ném xuống Thung lũng của cái chết. Xác thịt đều đã tan rã, Dwight vẫn sống dưới hình dáng một hài cốt vì sự căm phẫn của anh dành cho thế giới. Dwight đã thề sẽ chối bỏ cái thế giới thối nát ấy, và với sức mạnh còn vượt xa hơn quỷ vương ban đầu, anh dẫn dắt những đội quân từ bóng đêm của mình bắt đầu cuộc chiến với thế giới

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

The Executed Sage Is Reincarnated As A Lich And Starts An All-Out War The Executed Sage Is Reincarnated As A Lich And Starts An All-Out War tiếng việt đọc truyện tranhThe Executed Sage Is Reincarnated As A Lich And Starts An All-Out War truyện The Executed Sage Is Reincarnated As A Lich And Starts An All-Out War