Thần Vương God Machine

Tác giả:
Đan Thanh
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Thần Tích Cuối Cùng, đủ ảnh hưởng và thay đổi cả nhân loại, trở thành vật tranh đoạt của hai phe bảo vệ và chiếm đoạt, Hắc Vũ, Lam Lăng trải qua luân hồi tái sinh, có giữ vững được sứ mạng. Rốt cuộc thì Thần Tích có công dụng gì để thay đổi dã tâm nhân loại.

Danh sách chương

Tổng cộng 4 chương

Thần Vương God Machine Thần Vương God Machine tiếng việt đọc truyện tranhThần Vương God Machine truyện Thần Vương God Machine