Thần Võ Thiên Tôn

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Danh sách chương

Tổng cộng 273 chương

Thần Võ Thiên Tôn Thần Võ Thiên Tôn tiếng việt đọc truyện tranhThần Võ Thiên Tôn truyện Thần Võ Thiên Tôn