Thần Kinh Võ Lâm Cái Thế Vô Song

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Thiên Cơ Tháp năm năm sẽ mở một lần, nhân sĩ giang hồ đều hỗn loạn vì được một phong thư bí ẩn mời đến. Vi Ca (Manh Hiệp) vốn đã ẩn cư, Chung Kiếm (Tuyệt Tình Kiếm), Đơn Đằng (Đơn Tí Đao), Mộ Dung Nguyệt (Hung Thần), Liễu Thiến Nhi (Kim Miêu Sư Vương) cũng vì lần này mà trùng xuất giang hồ. Cả giang hồ gió tanh mưa máu, dù là Triều đình, hay là hai phái chính tà trong giang hồ, mục đích chỉ có một, là đoạt Huyền Võ Lệnh, tìm Huyền Võ

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Thần Kinh Võ Lâm Cái Thế Vô Song Thần Kinh Võ Lâm Cái Thế Vô Song tiếng việt đọc truyện tranhThần Kinh Võ Lâm Cái Thế Vô Song truyện Thần Kinh Võ Lâm Cái Thế Vô Song