Ta Là Đại Hoàn Đan

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Đỉnh núi Bất Qui Phong sản sinh ra một thần đan hiếm có, chính là Ta, ngọc thụ alam phong, tiêu sái nghê thường, tâm hồn to lớn! Đại Hoàn Đan đánh thì không được, ăn thì không được!

Danh sách chương

Tổng cộng 12 chương

Ta Là Đại Hoàn Đan Ta Là Đại Hoàn Đan tiếng việt đọc truyện tranhTa Là Đại Hoàn Đan truyện Ta Là Đại Hoàn Đan