Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Đã xuyên việt rồi, hơn nữa trở thành nhất phái tôn sư!  Xem tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu đi điểm, người cũng thiếu một chút...  "Sư huynh, sư phó nói, chấn hưng bổn phái trách nhiệm tựu giao cho ngươi rồi!" Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói: "Nếu như ngươi làm không đến tựu vội vàng đem chức chưởng môn lại để cho cho ta đi!"

Danh sách chương

Tổng cộng 205 chương

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn tiếng việt đọc truyện tranhSử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn truyện Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn