Skyhigh: Shinshou

Tác giả:
Takahashi Tsutomu
Takahashi Tsutomu
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Cổng hận thù, cánh cổng nơi những oan hồn tới đây sau khi chết. Bạn có 3 lụa chọn: Một quên hết hận thù,lên thiên dường và đầu thai. Hai trở thành một hồn ma lẻ loi nơi trần thế, bị ám bởi chính cái chết của minh. Ba nguyền rủa một người sống đến chết và xuống địa ngục chiu đựng nỗi đau không thể siêu sinh.Nếu là bạn thì bạn sẽ chon gì? vì sao?

Danh sách chương

Tổng cộng 32 chương

Skyhigh: Shinshou Skyhigh: Shinshou tiếng việt đọc truyện tranhSkyhigh: Shinshou truyện Skyhigh: Shinshou