Siêu Bá Thế Kỷ

Tác giả:
Hứa Cảnh Sâm
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
12 cao thủ tuỵet đỉnh của thế giới được gọi là Hộ Thế Thập Nhị Cường, vì bảo vệ thế giới chiến với "Thần". Trong thế kỷ mới này, sức mạnh chính là Quyền Lực. Nhân vật theo tạo hình của Street Fighter, tương ứng như sau

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Siêu Bá Thế Kỷ Siêu Bá Thế Kỷ tiếng việt đọc truyện tranhSiêu Bá Thế Kỷ truyện Siêu Bá Thế Kỷ