Ryo Fu Housen Hishouden

Tên khác:
Lữ Bố Phụng Tiên
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Thế gian này, ai mới là đứng trên đỉnh đầu thiên hạ... Xuyên suốt lịch sử hàng triệu năm, đã từng có một kẻ mang danh hiệu ấy, được người đến biết với cái tên "Chiến thần vô địch". Hắn đánh đông dẹp bắc, gây rung chuyển toàn cõi Trung Hoa một thời. Và kẻ mạnh nhất đó, không ai khác chính là Lữ Bố-Phụng Tiên. Project mới của JA Translations, spin off bộ truyện Shuumatsu no Valkyrie về chiến thần Lữ Bố.

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Ryo Fu Housen Hishouden Ryo Fu Housen Hishouden tiếng việt đọc truyện tranhRyo Fu Housen Hishouden truyện Ryo Fu Housen Hishouden Lữ Bố Phụng Tiên