Romeo Và Juliet

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
"Ngày xưa, ở thành Verona tươi đẹp, Có hai nhà thuộc dòng thế phiệt trâm anh Mối thù xưa bỗng gây cảnh bất bình Máu lương thiện, tay người lành nhuộm đỏ. Số phận éo le, thâm thù hai họ Lại khéo xui sinh hạ đôi tình nhân, Mối tình ai thê thảm muôn phần Chôn cừu hận, chỉ còn đành một thác. Tình lứa đôi thảm thương tan nát Trên xác con cha mẹ mới quên thù. Chuyện thương tâm, trình diễn đôi giờ, Xin quý vị kiên tâm chiếu cố Sức mọn tài hèn, chúng tôi xin gắng trổ."

Danh sách chương

Tổng cộng 2 chương

Romeo Và Juliet Romeo Và Juliet tiếng việt đọc truyện tranhRomeo Và Juliet truyện Romeo Và Juliet