Psychometrer Eiji

Psychometrer Eiji

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
2
Thể loại:
Comedy Comedy Mystery Mystery Psychological Psychological Shounen Shounen
Eiji Asuma là một học sinh trung học có khả năng ngoại cảm. Khi tiếp xúc với một vật hay một người, cậu có thể cảm nhận đựợc những mảnh vụn kí ức đến từ đó. Những người duy nhất biết được khả năng này của cậu chỉ có cô em gái Emi và người bạn thân nhất Yusuke. Trong vụ trọng án về một kẻ giết người hàng lọat có tên Moebius, Eji đã làm quen với nữ cảnh sát hình sự Ryoko Shima. Shima để ý và nhanh chóng nhận ra khả năng của Eji, nhờ vào những luận văn cô đã từng nghiên cứu về khả năng ngoại cảm khi còn ở trường học cảnh sát. Và mọi chuyện bắt đầu, khi nhà ngoại cảm trẻ đồng ý trở thành người cộng sự với cô.

Danh sách chương

Tổng cộng 71 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 71 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 70 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 69 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 68 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 67 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 66 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 65 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 64 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 63 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 62 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 61 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 60 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 59 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 58 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 57 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 56 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 55 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 54 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 53 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 52 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 51 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 50 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 49 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 48 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 47 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 46 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 45 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 44 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 43 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 42 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 41 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 40 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 39 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 38 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 37 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 36 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 35 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 34 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 33 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 32 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 31 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 30 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 29 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 28 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 27 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 26 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 25 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 24 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 23 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 22 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 21 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 20 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 19 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 18 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 17 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 16 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 15 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 14 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 13 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 12 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 11 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 10 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 9 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 8 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 7 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 6 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 5 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 4 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 3 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 2 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 1 - Đang upload
1 tháng trước 2

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận