Please Don't Bully Me - Nagatoro-San

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

Danh sách chương

Tổng cộng 92 chương

Please Don't Bully Me - Nagatoro-San Please Don't Bully Me - Nagatoro-San tiếng việt đọc truyện tranhPlease Don't Bully Me - Nagatoro-San truyện Please Don't Bully Me - Nagatoro-San