Phần Thiên

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Trong động kim thiềm sinh hai cánh, Đỉnh trong long hổ phun vân quang. Một kiếm giá ngự ngàn vạn dặm, Đạp mây liền muốn đi bát hoang.

Danh sách chương

Tổng cộng 3 chương

Phần Thiên Phần Thiên tiếng việt đọc truyện tranhPhần Thiên truyện Phần Thiên