Our Reason For Living

Tác giả:
Watanabe Kazuyuki
Watanabe Kazuyuki
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Akira và các bạn vừa kết thúc lễ tốt nghiệp thì bị bất tỉnh! 11 người họ bị bắt và nhốt vào lớp học bởi 1 tên sát nhân quái dị! Ai bị hắn bắt sẽ bị biến thành hình nộm….! Cuộc chiến đấu vì mạng sống bắt đầu

Danh sách chương

Tổng cộng 55 chương

Our Reason For Living Our Reason For Living tiếng việt đọc truyện tranhOur Reason For Living truyện Our Reason For Living