Orcs & Goblins - Hung Quỷ & Quỷ Lùn

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Cùng vũ trụ với 2 bộ truyện về Tiên Tộc (Elf) và Người Lùn (Dwarf), bộ truyện xoay quanh những sự kiện của Orc và Goblin, và, với quan điểm xuyên suốt rằng trong ác có thiện, trong thiện có ác của cụm tác phẩm, thì, khi đến phiên được làm nhân vật chính, tất yếu Hung Quỷ & Quỷ Lùn cũng sẽ được thể hiện phần chính nghĩa của mình.

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Orcs & Goblins - Hung Quỷ & Quỷ Lùn Orcs & Goblins - Hung Quỷ & Quỷ Lùn tiếng việt đọc truyện tranhOrcs & Goblins - Hung Quỷ & Quỷ Lùn truyện Orcs & Goblins - Hung Quỷ & Quỷ Lùn