Nô Lệ-Chan, Cô Bé Nghĩ Mình Là Nô Lệ Tềnh Dục Của Tôi

Tên khác:
Slave-chan, The Girl Who Thinks She's My Sex Slave
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Đột nhiên có một cái hộp lớn được đặt trước cửa nhà tôi và khi mở ra đó là một cô bé và cô ấy nói rằng cô ấy là nô lệ td của tôi "Đây là câu truyện về một nô lệ loli overly-thirsty" (hàng chưa qua sử dụng)

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Nô Lệ-Chan Cô Bé Nghĩ Mình Là Nô Lệ Tềnh Dục Của Tôi Nô Lệ-Chan Cô Bé Nghĩ Mình Là Nô Lệ Tềnh Dục Của Tôi tiếng việt đọc truyện tranhNô Lệ-Chan Cô Bé Nghĩ Mình Là Nô Lệ Tềnh Dục Của Tôi truyện Nô Lệ-Chan Cô Bé Nghĩ Mình Là Nô Lệ Tềnh Dục Của Tôi Slave-chan The Girl Who Thinks She's My Sex Slave