Nhạc Ẩn Trường Ca

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Ác ma 4000 năm trước phá phong xuất thế, tám linh thể bảo hộ thế giới cổ đại cũng thức tỉnh. Sức mạnh, ký ức và linh hồn của họ ở hiện thế cũng thức tỉnh, lấy âm nhạc làm vũ khí, lấy trầm bổng làm sức mạnh, Thanh Thượng Bát Âm thời cổ đại tổ hợp lại, vượt thời gian 4000 năm...

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Nhạc Ẩn Trường Ca Nhạc Ẩn Trường Ca tiếng việt đọc truyện tranhNhạc Ẩn Trường Ca truyện Nhạc Ẩn Trường Ca