Nguyệt Trầm Ngâm

Tên khác:
Nguyệt trầm ngâm
Tác giả:
Khanh Phi
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Nàng ấy vốn là Nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế, trời Sinh thông minh, tư chất hơn người, nhưng do sinh trong thời loạn, nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát. Mười năm mài 1 kiếm, cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công. Một thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù, nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu, trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù, mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc,…

Danh sách chương

Tổng cộng 121 chương

Nguyệt Trầm Ngâm Nguyệt Trầm Ngâm tiếng việt đọc truyện tranhNguyệt Trầm Ngâm truyện Nguyệt Trầm Ngâm Nguyệt trầm ngâm