Ngũ Hành Thiên

Tác giả:
Phương Tưởng
Phương Tưởng
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Vạn giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm đổ nát, Man Hoang quy mô lớn xâm lấn, Ngũ Hành Thiên thành vì là người tu chân phòng tuyến cuối cùng.  Ngàn năm sau khi, đến từ cựu thổ thấp kém thiếu niên, lấy thân khuân vác, thâm nhập Man Hoang ba năm, đặc cách thu được tiến vào Ngũ Hành Thiên đào tạo sâu cơ hội.  Khát vọng nắm giữ vận mệnh mà một lòng theo đuổi trở nên mạnh mẽ thiếu niên, mang theo như dã thú bản năng chiến đấu, nhấc lên một hồi hoa lệ bão táp.

Danh sách chương

Tổng cộng 3 chương

Ngũ Hành Thiên Ngũ Hành Thiên tiếng việt đọc truyện tranhNgũ Hành Thiên truyện Ngũ Hành Thiên