My Split Little Sister

Tác giả:
Pageratta
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Sau nhiều năm hầu như không nói chuyện với anh trai của mình, Uiha đột nhiên tỉnh dậy và thấy rằng mình có tận 2 người, đó là cô và bản sao của cô. Đặc biệt là bản sao đó lại suốt ngày bám chặt lấy anh trai Uiha và...

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

My Split Little Sister My Split Little Sister tiếng việt đọc truyện tranhMy Split Little Sister truyện My Split Little Sister