Lời Tỏ Tình Của Kẻ Nhát Gan

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Cô gái nhát gan Úc Tĩnh muốn mượn "Trò chơi tỏ tình" để tỏ tình với người mình thầm mến đã lâu - bạn học Thiệu Khải. Nhưng Thiệu Khải lại cho rằng đây chỉ là một trò chơi, liệu hai kẻ nhát gan có thể thuận lợi yêu đương không?

Danh sách chương

Tổng cộng 2 chương

Lời Tỏ Tình Của Kẻ Nhát Gan Lời Tỏ Tình Của Kẻ Nhát Gan tiếng việt đọc truyện tranhLời Tỏ Tình Của Kẻ Nhát Gan truyện Lời Tỏ Tình Của Kẻ Nhát Gan