Linh Nhận Truyền Thuyết

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Trâu Nhất từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bởi thân phận làm nô lệ nên thường xuyên bị đối xử không công bằng cùng ức hiếp. Mắt thấy bạn thanh mai trúc mã Tiểu Tình chết, Trâu Nhất mất đi hi vọng sống, nhưng lại ngẫu nhiên gặp được Nhận linh phong ấn trong linh nhận, trở thành cao thủ tuyệt thế. Để đạt được sức mạnh, Trâu Nhất đồng ý giúp nhận linh giải trừ phong ấn, từ đó bước lên hành trình mạo hiểm đi thu thập bạch linh nhận…

Danh sách chương

Tổng cộng 228 chương

Linh Nhận Truyền Thuyết Linh Nhận Truyền Thuyết tiếng việt đọc truyện tranhLinh Nhận Truyền Thuyết truyện Linh Nhận Truyền Thuyết