Lấy Lòng Vương Phi Ngốc

Tác giả:
Hoắc Như Phàm
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Vu Lung xui xẻo xuyên về cổ đại trở thành ngũ tiểu thư Dung Ngũ với cảm giác tồn tại cực thấp trong tướng gia phủ, mà việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là vào cung diện thánh.

Danh sách chương

Tổng cộng 30 chương

Lấy Lòng Vương Phi Ngốc Lấy Lòng Vương Phi Ngốc tiếng việt đọc truyện tranhLấy Lòng Vương Phi Ngốc truyện Lấy Lòng Vương Phi Ngốc