Làm Vợ Anh, Em Nhé

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Nhằm làm gia tăng tỉ lệ sinh và hỗ trợ những người trẻ tuổi thất nghiệp, không được học hành và sống khép kín với xã hội (NEET), chính phủ Nhật Bản đã thông qua bộ luật bảo vệ NEET. Nội dung của bộ luật là đưa những bạn trẻ sống tách biệt với xã hội tái hòa nhập cộng đồng thông qua con đường hôn nhân. AKIYASU SINN - một công chức viên trẻ tuổi được chọn làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên của bộ luật này, cậu phải tìm cách thuyết phục SAWAMOTO MARI kết hôn với mình và khiến cho cô ấy hạnh phúc.

Danh sách chương

Tổng cộng 39 chương

Làm Vợ Anh Em Nhé Làm Vợ Anh Em Nhé tiếng việt đọc truyện tranhLàm Vợ Anh Em Nhé truyện Làm Vợ Anh Em Nhé