Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja Isekai!

Tên khác:
She Professed Herself the Pupil of the Wise Man
Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja
Hiền nhân tự xưng đồ đệ hiền giả tại dị giới
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Một hiền nhân chơi ngu bị biến thành Loli

Danh sách chương

Tổng cộng 45 chương

Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja Isekai! Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja Isekai! tiếng việt đọc truyện tranhKenja No Deshi Wo Nanoru Kenja Isekai! truyện Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja Isekai! She Professed Herself the Pupil of the Wise Man - Kenja No Deshi Wo Nanoru Kenja - Hiền nhân tự xưng đồ đệ hiền giả tại dị giới -