Jisatsuya Honpo

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Hoàn Thành
Đọc Chương 1
Jisatsuya - một văn phòng chuyên làm việc đến những vấn đề tự sát, từ ngăn chặn cho đến thu dọn sau cuộc tự sát. Có tin đồn cho rang họ còn hỗ trợ người tự sát, nhưng sự that thì chỉ có chính Jisatsuya mới biết. Sau đây là câu chuyện của họ...

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Jisatsuya Honpo Jisatsuya Honpo tiếng việt đọc truyện tranhJisatsuya Honpo truyện Jisatsuya Honpo