I'm Working At The Church As A Priest, But I Want To Be Cut Some Slack From The Mutilated Bodies Of

Tên khác:
I'm Working at the Church as a Priest, but I Want to be Cut Some Slack from the Mutilated Bodies of the Heroes that Keep Getting Sent to Me
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
''Một khi cả nhóm bị xóa sổ trong suốt cuộc phiêu lưu, bạn sẽ được sống lại trong nhà thờ. Bạn có biết ai sẽ là người lo việc hồi sinh khônh?Là tôi đây! Tôi đang làm điều đó!''

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

I'm Working At The Church As A Priest But I Want To Be Cut Some Slack From The Mutilated Bodies Of I'm Working At The Church As A Priest But I Want To Be Cut Some Slack From The Mutilated Bodies Of tiếng việt đọc truyện tranhI'm Working At The Church As A Priest But I Want To Be Cut Some Slack From The Mutilated Bodies Of truyện I'm Working At The Church As A Priest But I Want To Be Cut Some Slack From The Mutilated Bodies Of I'm Working at the Church as a Priest but I Want to be Cut Some Slack from the Mutilated Bodies of the Heroes that Keep Getting Sent to Me