Hựu Nhất Xuân

Tác giả:
Đại Phong Quát Quá
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Bạn có tin chỉ nhìn gái thôi cũng bị sét đánh? Bạn có tin chỉ chọn đại một người hoàn hồn mà lại trúng ngay kẻ đoạn tụ? Ấy vậy mà anh chàng Mã Tiểu Đông lại gặp hết tất thảy…cùng xem hành trình từ thẳng thành cong của anh chàng này nhé.

Danh sách chương

Tổng cộng 7 chương

Hựu Nhất Xuân Hựu Nhất Xuân tiếng việt đọc truyện tranhHựu Nhất Xuân truyện Hựu Nhất Xuân