Homunculus

Homunculus

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
4
Thể loại:
Drama Horror Mature Mystery Psychological Seinen Supernatural
Vẫn theo motype cực kì khó hiểu, nhân vật chính trong truyện là Mr. Nakoshi -một người đàn ông đã đồng ý để một sinh viên y khoa khoan lỗ trên xương sọ của mình, để có tiền trả các hóa đơn chồng chất.

Kết quả của thí nghiệm đáng sợ này tưởng chừng là món quà của Chúa – khi giácquan thứ sáu của Nakoshi đã được thức tỉnh sau thí nghiệm, nhưng cuối cùng lại trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời người đàn ông này và cả những người xung quanh...

Danh sách chương

Tổng cộng 158 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 158 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 157 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 156 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 155 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 154 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 153 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 152 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 151 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 150 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 149 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 148 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 147 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 146 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 145 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 144 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 143 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 142 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 141 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 140 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 139 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 138 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 137 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 136 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 135 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 134 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 133 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 132 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 131 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 130 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 129 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 128 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 127 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 126 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 125 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 124 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 123 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 122 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 121 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 120 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 119 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 118 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 117 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 116 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 115 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 114 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 113 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 112 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 111 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 110 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 109 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 108 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 107 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 106 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 105 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 104 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 103 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 102 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 101 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 100 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 99 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 98 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 97 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 96 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 95 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 94 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 93 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 92 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 91 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 90 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 89 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 88 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 87 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 86 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 85 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 84 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 83 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 82 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 81 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 80 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 79 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 78 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 77 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 76 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 75 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 74 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 73 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 72 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 71 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 70 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 69 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 68 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 67 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 66 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 65 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 64 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 63 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 62 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 61 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 60 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 59 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 58 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 57 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 56 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 55 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 54 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 53 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 52 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 51 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 50 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 49 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 48 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 47 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 46 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 45 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 44 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 43 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 42 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 41 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 40 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 39 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 38 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 37 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 36 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 35 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 34 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 33 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 32 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 31 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 30 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 29 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 28 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 27 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 26 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 25 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 24 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 23 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 22 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 21 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 20 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 19 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 18 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 17 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 16 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 15 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 14 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 13 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 12 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 11 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 10 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 9 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 8 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 7 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 6 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 5 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 4 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 3 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 2 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 1 - Đang upload
1 tháng trước 3

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận