Green Boy

Tác giả:
Jung Jae Han
Jung Jae Han
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Anh main lúc đâu là một học sinh trung học, yêu thầm 1 nữ tuyển thủ boxing. Từ đó về sau thế nào chắc mọi người đọc câu đầu tiên đã hiểu được. Về sau thì main càng ngày càng bá. Sức mạnh cứ từ từ mà được buff dần thôi.

Danh sách chương

Tổng cộng 56 chương

Green Boy Green Boy tiếng việt đọc truyện tranhGreen Boy truyện Green Boy