Grand Blue

Tên khác:
Cô Gái Thích Lặn
Cô Gái Thích Lặn
Tác giả:
Yoshioka Kimitake
Inoue Kenji
Yoshioka Kimitake
Inoue Kenji
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Grand Blue

Danh sách chương

Tổng cộng 71 chương

Grand Blue Grand Blue tiếng việt đọc truyện tranhGrand Blue truyện Grand Blue Cô Gái Thích Lặn