Futsutsu Kana Oyako Deha Arimasu Ga

Tác giả:
Chojin
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Câu chuyện hoàng tử là cha và lọ lem là con hay bọn họ có quan hệ là cha con mà cũng chẳng phải cha con, mối quan hệ éo le lạ kỳ rồi sẽ đi đến đâu mọi người xem rồi.

Danh sách chương

Tổng cộng 18 chương

Futsutsu Kana Oyako Deha Arimasu Ga Futsutsu Kana Oyako Deha Arimasu Ga tiếng việt đọc truyện tranhFutsutsu Kana Oyako Deha Arimasu Ga truyện Futsutsu Kana Oyako Deha Arimasu Ga