Excuse Me, But The World Will Be Gone For A While

Tên khác:
Xin thứ lỗi, nhưng thế giới sẽ bị hủy diệt trong một lúc
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Nếu một ngày trái đất bị hủy diệt, bẠn nghĩ ai trong chúng ta đã làm điều đó? Câu truyện nói về cặp đôi nam nữ vừa tròn 18 không may phải tham gia vào một trò chơi sống còn nào đó. Vào ngày ấy, cả thế giới đã nhìn chúng tôi và nói vs chúng tôi rằng hãy chết đi.

Danh sách chương

Tổng cộng 2 chương

Excuse Me But The World Will Be Gone For A While Excuse Me But The World Will Be Gone For A While tiếng việt đọc truyện tranhExcuse Me But The World Will Be Gone For A While truyện Excuse Me But The World Will Be Gone For A While Xin thứ lỗi nhưng thế giới sẽ bị hủy diệt trong một lúc