Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Ta, Lục Trần, con trai độc nhất của quốc vương Lục Quốc. Từ khi sinh ra, đã sống những ngày tháng ngày đêm đàn hát, thiên tư quá cao, vạn cổ khó thấy. Trời ban cho năm vị sư phụ mỹ nữ ép ta tu luyện, ai cũng có thực lực siêu tuyệt. Chủ của một vùng, chủ của thánh địa, nữ đế thượng cổ, chí tôn đan giới, đế sư luyện khí, cộng thêm một tiểu sư muội, đi qua con đường tu luyện thành thần.

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh tiếng việt đọc truyện tranhĐược Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh truyện Được Các Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy 99 Phương Pháp Thành Thánh