Doraemon Chế

Doraemon Chế

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
13
Thể loại:
Comedy
Dựa vào những nhân vật hình mẫu của bộ truyện tranh doremon nổi tiếng, các bạn trẻ đã chế biến lại để tạo ra những mẫu truyện chế hài hước vui nhộn .


Những đường link tranh doremon chế trở thành thực đơn xả stress của không chỉ teen mình mà còn cả dân công sở. Đề tài thì phản ánh mọi mặt đời sống, từ những chuyện “bé xíu” đến những vấn đề “to tát, vĩ mô” qua lăng kính vui nhộn, hài hước.

Danh sách chương

Tổng cộng 80 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 80 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 79 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 78 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 77 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 76 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 75 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 74 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 73 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 72 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 71 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 70 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 69 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 68 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 67 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 66 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 65 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 64 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 63 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 62 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 61 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 60 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 59 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 58 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 57 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 56 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 55 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 54 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 53 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 52 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 51 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 50 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 49 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 48 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 47 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 46 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 45 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 44 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 43 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 42 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 41 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 40 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 39 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 38 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 37 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 36 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 35 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 34 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 33 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 32 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 31 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 30 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 29 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 28 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 27 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 26 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 25 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 24 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 23 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 22 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 21 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 20 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 19 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 18 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 17 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 16 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 15 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 14 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 13 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 12 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 11 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 10 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 9 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 8 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 7 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 6 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 5 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 4 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 3 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 2 - Đang upload
1 tháng trước 1
Chapter 1 - Đang upload
1 tháng trước 2

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Tổng cộng 1 bình luận

Đăng nhập để bình luận