Đoạn Tội Loa Toàn

Tên khác:
Thiếu nữ này có thể nhìn thấy cái chết
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Sinh ra liền có thể tự động tránh đi thiên tai nhân họa ma đồng thiếu nữ, tại người được thiên kiều xuống, mắt thấy một bộ thi thể phục sinh—–cái gì? Cái này chính là số mệnh an bài người hoa lệ lên sàn? Không phải cương thi, không phải là vampire, là… nhân loại?

Danh sách chương

Tổng cộng 7 chương

Đoạn Tội Loa Toàn Đoạn Tội Loa Toàn tiếng việt đọc truyện tranhĐoạn Tội Loa Toàn truyện Đoạn Tội Loa Toàn Thiếu nữ này có thể nhìn thấy cái chết