Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Tên khác:
Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
Tác giả:
Lăng Vũ Muội
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Main xuyên không đến thế giới tu chân, sau đó phát hiện mình chính là main! Cái này không phải là hại người lành sao? Đánh quái thăng cấp không trọng yếu! Sống được mới là quan trọng a!

Danh sách chương

Tổng cộng 237 chương

Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối tiếng việt đọc truyện tranhĐầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối truyện Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não