Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin. Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường! Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư! Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư.. Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội...

Danh sách chương

Tổng cộng 294 chương

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi tiếng việt đọc truyện tranhCao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi truyện Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi